26/8/09

NACE A GALICOLAUn novo producto exclusivamente galego tentará facer fronte a dous símbolos do modelo de consumo americano: a Pepsi e a Coca-Cola. Ademais financiará a promoción da língua galega.

Un reducido grupo de persoas acabou de crear a Asociación Cultural Fontaira co obxetivo de crear este novo producto en botellas plásticas de 33 centilitros e medio litro. O Producto terá o nome de Galicola.

A Galicola vai destinar todo o seu beneficio a língua do país, financiando proxectos en defensa da língua galega, para que o diñeiro non sexa un impedimento para a xente que defenda o noso idioma.

Non é unha empresa

Ninguén se vai a lucrar con este proxecto, depois do pagamento dos custos de fabricación, distribución e salarios, todo o beneficio será destinado ao movemento normalizador. Aínda que non se cubriran os gastos de producción o 5% de cada venda irá parar a un Fondo polo Galego. Desta maneira, calquer persoa terá a certeza de que unha parte do que paga polo refresco acabará por financiar un festival, un medio de comunicación, unha asociación polo idioma, unha escola monolíngüe en galego, un centro social, etc.

A forma de que os proxectos sexan financiados por Galicola será o Concurso Ánxel Casal (mecenas da língua fusilado polo franquismo), que decidirá, cada 17 de Maio, o Fondo polo Galego. Calquer entidade sen ánimo de lucro que non teña gañada a anterior edición poderá presentar unha única candidatura que defenda a sua actividade pró-normalizadora en termos globais ou ben unha actividade concreta en prol do idioma.

O destino que cada colectivo dará ao diñeiro recibido será publicado anteriormente na páxina web da Galicola, para ser consultado por eventuais votantes ou participantes no concurso. As candidaturas faranse entre Setembro e Decembro.

Canto mais bebas, mais votas


En Xaneiro serán publicadas todas as candidaturas. Entre Xaneiro e Maio tódolos consumidores de Galicola poderán votar a que mais lles guste. A etiqueta de cada botella poderase utilizar como voto se o consumidor o desexa. Por tanto se un consumidor tomar 5 Galicolas terá dereito a 5 votos. Así ata o 17 de Maio, a data en que os votos serán contados e o diñeiro do Fondo polo Galego será distribuído entre os dous proxectos mais apoiados.

A PARTIRES DE AGORA NEN PEPSI, NEN COCA-COLA. PIDE GALICOLA. O TEU IDIOMA O NOTARÁ.

No hay comentarios: