5/5/09

Feijoo comeza mentindo e os panfletos ultra-conservadores caladosDespois da campaña electoral mais suxa da historia do noso país, na que os panfletos ultra-conservadores, en mans da extrema-dereita española mais rancia, “La Voz de Galicia” e “La Región”, estiveron mentindo e emporcando a política, agora que teñen motivos para facelo están completamente calados.

Durante a campaña eleitoral e incluso no discurso de investidura a aposta mais forte do señor Feijoo era unha reducción de impostos as PEMEs e as familias con salarios baixos. Esta promesa foi a que lle fixo poder escalar en votos nas grandes cidades, onde a maior parte da poboación galega malvive cun mal salario explotado polo capital, e vían nesta reducción de impostos unha vía de saída a esta situación tan dificil.

Agora o señor Feijoo xa dixo que non ía haber reducción de impostos porque estamos en crise. E logo durante a campaña non o estabamos? En fin o mais vergonzoso de todo e que a maioría dos xornais galegos estean calados ante semexante aberración.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Hi,how you goin?It's my great opportunity to enter your wonderful blog,which extremely deserves me to pay a visit.The phenomenon you described leaves me to can't help appreciating your blog design style and content.How abundant it is! Meanwhile there is a mushroom growth of persuing punk rock trend,while the brand mostly expected is ed hardy.Acorrdingly,not only young people experience ed-hardy's booming,they buy ed hardy,but also numerous people indulge in cheap ed hardy.I promise,once you enter my blog,you will enjoy an excellent meal of Ed-hardy.Let us surf in the ed-hardy together.Compared with other gentleman brand,i strongly recommend you to
ed hardy men accessories.How can we imagine ed-hardy vanish overnight!So guy come om !We keep abreast with each other,our blog will be uniquely popular!